Fælles træningsløb mellem THOK og VOK92

In Aktiviteter/løb/træning by Niels Landsperg

Husk! at der er indgået aftale mellem “THOK og VOK92” om, at vi frit kan deltage i hinandens træningsløb

Som det fremgår af vedlagte kalender fra fra VOK92, er deres træningsløb generelt om søndagen, hvor vores hovedsageligt er og tirsdagen. I kalenderen kan det også ses, at THOK også indgår som banelægger i kalenderen. Specielt skal man huske, at gøre opmærksom på, hvis man ønsker at der – ud over de ca. 3 svære baner – suppleres med en Begynder- / Let Bane, der ellers ikke kan forventes lagt ud.   

Efteråret 2023 (1)