Bestyrelse

Formand Tim Falck Weber 53 81 24 01 [email protected]
Næstformand Rolf Valery 20 91 61 49 [email protected]
Sekretær Mette Vejen Eriksen 60 76 68 78 [email protected]
Kasserer* Inger Kirkegaard 53 83 50 43 [email protected]
Bestyrelsesmedlem Poul Henning Poulsen 30 75 88 34 [email protected]
Bestyrelsesmedlem Jakob Landsperg 23 74 83 28 [email protected]
Bestyrelsesmedlem Niels Landsperg 42 68 22 70 [email protected]

*Klubbens bankkonto: Handelsbanken 6301 1641786, v/Inger Kirkegaard

Bestyrelsessuppleant: Jonas Falck Weber

Bestyrelsessuppleant: Dan Haagerup

Revisorer: Ole D. Jensen og Ole Nielsen

Revisorsuppleant: Anne Grete Swainson

Særlige ansvarsområder

Skovansvarlig Rolf Valery 20 91 61 49 [email protected]
Elite Tim Falck Weber 53 81 24 01 [email protected]
Ungdom og rekruttering Mette Vejen Eriksen – Rolf Valery – Finn Bregensøe 60 76 68 78 [email protected]
Kommunikation Christina H. Sørensen – Iben Valery – Lene Øbro 42 77 48 33 [email protected]
Løbstilmelding Mette Vejen Eriksen – Aase Neregaard 60 76 68 78/47 72 16 40 [email protected]/[email protected]