Klubbens mandags træninger

In Aktiviteter/løb/træning by Ea Bregensøe

Vi vil fortsat have træning om mandagen, men nu efter de nye coronaretningslinjer, hvilket betyder, at der vil komme en del ændringer til, hvordan og hvor det kommer til at foregå.
For unge op til 21 år (man må altså endnu ikke være fyldt 21), må vi træne stort set som hidtil, så fremover vil træningen i gymnastiksalen udelukkende være for alle klubbens unge under 21 og med Tim og Finn som trænere, da trænere, der er ældre, gerne må være til stede.
Der vil blive spillet hockey med mundbind og omhyggelig afspritning, og efterfølgende laves fælles styrketræning, hvor man skal medbringe sin egen træningsmåtte. Alt skal sprittes af før og efter brug, og dørhåndtagene, skabsgrebene, bænke man har siddet på osv. skal også sprittes omhyggeligt af.
For de voksne fra 21 år og op må vi højst være 10 deltagere inklusive træneren, der her er Ea, og vi vil i første omgang komme til at træne i klubhuset.
For begge træninger gælder, at man efter de nye regler skal bære mundbind, når man kommer og går ind i bygningen, og så kan man tage det af, mens man ligger på sin måtte og træner, hvorefter det igen skal bæres, når man forlader lokalet og træningen.
De tidligere kendte regler gælder også stadig, så har du de mindste symptomer på sygdom, må du selvfølgelig ikke møde op til træning.
Husk at vaske dine hænder omhyggeligt både før og efter træningen samt jævnligt at spritte hænderne i 30 sekunder ad gangen
Host og nys altid i dit ærme og vend dig væk fra de andre i lokalet.
Samtidig skal vi alle fortsat holde 2 meters afstand til hinanden, så forlad omklædningsrummet hurtigt, så vi ikke klumper sammen, og hold god afstand inde til træningen.
Hold dig for øvrigt opdateret her på hjemmesiden og på klubbens Facebook-gruppe, da der kan komme pludselige ændringer fra uge til uge, som vi vil lægge på, så snart noget ændres.