Her kommer der mere tekst ang. THOKS’s årlige klub- og ungdomsture.