Finn har løbet orienteringsløb siden foråret 2009 og han er træner af interesse hvor han mest står for træningen af de helt unge og nye løbere i klubben samt KondiKarl og mandagsstyrke.

 

Finns kone Ea og to børn, Xenia og Celina, løber også i THOK. 

Finn sidder også i klubbens bestyrelse

Navn og fødselsår: Finn Bregensøe, født 20. juli 1970.

Har løbet orienteringsløb siden: April 2009.

Er primært træner for: KondiKarl og Mini-THOK.

Relevante træneruddannelser eller andre relevante uddannelser og erfaringer indenfor det at være træner: Autodidakt.

Hvad er dit erhverv? Project Controller hos DONG-Energy.

Nævneværdige resultater indenfor O-løb: Natklubmester på mellemsvær bane 2014 ☺

Hvor ofte træner du selv? 3-4 gange om ugen.

Hvad er det bedste ved orienteringsløb? Blandingen mellem at bruge hovedet og benene, og det at man kan dyrke det hele familien sammen. Alle er venner på tværs af klubber, niveau, alder, baggrund osv. Det giver rigtig mange gode oplevelser, hvad enten man er ude til løb, på tur eller til træning.

Hvorfor/hvordan kom du i gang med at løbe orienteringsløb? Vi syntes, vores børn trængte til noget god og sjov motion, og så blev vi selv totalt bidt af sporten fra dag et af.

Andet, du synes, kunne være interessant og relevant for vores medlemmer at vide om dig i forbindelse med din rolle som træner for klubben: Sidder i bestyrelsen i THOK, så også bredden repræsenteres.