Krav til indplacering i Tisvilde Hegn OK eliteteam

For at blive indplaceret i Tisvilde Hegn OK’s eliteteam – og derved at være støtteberettiget skal man opfylde følgende betingelser:

Man skal som minimum fylde 17 år i indeværende år (yngre løbere hører til ungdommens budget – også selvom de stiller op i H/D 17-20E)
Man skal stille op i en af følgende klasser: H21E – D21E – H17-18E – D17-18E – H19-20E – D19-20E – H17-20E – D17-20E. Er der ikke eliteklasser skal det være den bedste klasse.
Man skal opfylde følgende kvalifikationskrav
Fælles Top 8 i 2 afdelinger på årets rangliste eller samlet top 8 inden den konkurrence man skal til. Er man i top 8 på ranglisten ved årets slut er man indplaceret næste år – det samme gælder hvis man har mindst to top 8 placeringer i løbet af det forgangne år
Førsteårs junior Automatisk indplacering hvis man er udtaget til junioreliten eller hvis man året inden har taget medalje til mindst to individuelle danske mesterskaber
juniorer Får man et wildcard til junior-elitesamling bliver man automatisk indplaceret i eliteteamet for resten af året. Det samme gælder hvis man vinder en individuel medalje til et DM.
THOK-Wildcard Bestyrelsen kan indplacere en løber i eliteteamet hvis vedkommende viser stort potentiale men f.eks. på grund af skader ikke kan opfylde de objektive krav
Støtteregler
Gruppeinddeling:
landsholdsløbere får alt dækket til nedenstående aktiviteter. I gruppen er: Amanda Falck Weber
Øvrige løbere indplaceret i eliteteamet får dækket nedenstående udgifter. I gruppen er: Emil Øbro – Bertram Kopp Stannum – Jonas Falck Weber – Rune Olsen og Thomas Jensen
Økonomisk støtte
Aktivitet Hvad får man dækket? egenbetaling
Ranglisteløb og DM’er THOK betaler Startafgift – transport i Danmark ved løb uden for Nordsjælland og evt. overnatning – Amanda får transport i udlandet betalt – Jonas får tilskud på 500 kr. pr. returrejse – Rune Olsen får 50 % – dog højest 1.500 pr. returrejse Ingen – dog en vis selvbetaling – for løbere der bor i udlandet
VM – EM – WG – JVM – JEC THOK betaler den egenbetaling DOF måtte opkræve – formentlig er der ikke brugerbetaling Ingen
Årsfee landshold THOK betaler det hele. Årsfee’et dækker udgifter til samlinger. Skulle der komme brugerbetaling (f.eks. rejse fra udlandet til den danske grænse) dækker klubben dette Ingen
World Cup THOK betaler 50 % af udgifterne. Mulighed for at søge om forhøjet tilskud 50%
Weekend træningslejre landshold – Wildcard eller åbne samlinger THOK betaler opkrævning fra DOF og evt. andre udgifter løberen måtte have i forbindelse med samlingen ingen
Længere træningslejre med landsholdet – Wildcard eller åbne samlinger THOK betaler 2/3 af udgifterne for juniorer – og 50 % for seniorer 50 %
CphO ture THOK betaler 2/3 af udgifterne for juniorer – og 1/3 for seniorer 33 % / 67 %
Yderligere  betingelser for udbetaling af støtte

Man skal indsende sine udgiftsbilag til kassereren absolut  senest en måned efter aktiviteten er afviklet. Sender man udgiftsbilag senere, vil de kun blive dækket, hvis der fortsat er penge på budgettet.