Indbydelse til THOK natklubmesterskaber

In Aktiviteter/løb/træning by Lena

Tirsdag den 7. november 2017 i Brøde Skov. (ved Hammersholt mellem Allerød og Hillerød).

Tilmelding senest fredag den 3. november på mail til Inger Kirkegaard: [email protected]

Oplys: navn, bane og SI-nummer ved tilmelding. Deltagelse er gratis.

Start: Der startes efter ”put and run” mellem kl. 18.00-18.30.

Samling: start og mål er på p-plads på Brødeskovvej midt i skoven. Der vil være ophængt en skærm.

Parkering på stikvej ned til Brødeskovs kaserne (Brødeskovvej). Kantparkering i højre side/nordgående retning på stikvejen. Herfra er der ca. 300m til start/mål. Følg cykelstien.

Kort: Brødeskov 1:10.000. 2,5 m ækvidistance. Kortet er senest revideret i september 2015, hvor det blev brugt til finalen for DM-hold.

Instruktion og terrænbeskrivelse: Terrænet er fugtigt i bunden. Stedvis god løbbarhed, men også områder med undervegetation samt ris og kvas og halvdårlig sigtbarhed.  Mange store stier, men også en del slæbespor og utydelige stier, som kan være vanskelige at se om natten. Terrænet indbyder til tempo-skifte med høj fart på de store stier og lettere partier samt  helt ned i fart med sikre kompaskurser i de mere diffuse områder. Der er mange poster i skoven, og de ligger tæt. Så tjek kontrolnummer.

Baner

1: 8 km svær

2: 5 km svær

3: 3 km svær

4: 4 km mellemsvær

5: 3 km let

6: 2,5km begynder

Der kåres en klubmester dame og herre på hver af banerne 1, 2 og 3. På bane 4,5, og 6 kåres én klubmester på hver bane.

Banelægger: Jesper David Jensen.