Klubudvikling – projekt THOK

In Aktiviteter/løb/træning by Svend

Bestyrelsen har i det sene forår iværksat et klubudviklingsprojekt, som følger de linjer der er iværksat fra DOF. I den forbindelse har bestyrelsen haft et møde med DOF – et møde der havde til formål at inspirere og skabe grobund for en selvstændig proces i klubben.

Projektet vil have til formål at stille skarpt på og udvikle klubben igennem

– hvad er klubbens overordnede mission
– hvordan ønsker vi at tegne vores klub og hvad skal være vores kendetegn
– hvordan skal vi i klubben arbejde sammen og sætte mål for at komme derhen hvor vi gerne vil være med vores orienteringsklub og sport
– hvordan kan vi styrke en fælles ånd og aktivitet omkring klubbens overordnede mission

Projektet vil samtidigt kigge på og vurdere om vores struktur, udvalg og sammenhængskraft er som vi ønsker, eller om der i denne udviklingsproces er et behov for at starte helt eller delvist forfra.

Der er således igangsat en større proces, som vil løbe henover efterår og vinter. Der er nedsat en arbejdsgruppe med direkte reference til bestyrelsen. Arbejdsgruppen består af

– Lena Wraa, bestyrelsesmedlem
– Tim Falck Weber, bestyrelsesmedlem
– Elin Kracht, medlem af THOK
– Jens Kovsted, medlem af THOK
– Jesper Kracht, bestyrelsesmedlem og formand for arbejdsgruppen

Der er tale om en proces, hvor arbejdsgruppen gerne modtager input fra alle som har idéer og input til de skitserede fokuspunkter, og henvendelse kan ske til ethvert af arbejdsgruppens medlemmer, alternativt pr. mail til [email protected]

Arbejdsgruppen har en ambition om at kunne lancere en plan for klubben i løbet af det tidlige forår 2016.

På arbejdsgruppens vegne

Jesper Kracht