Mere om klubudvikling – projekt THOK

In Aktiviteter/løb/træning by Svend

IMG_0251 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode løbere i Tisvilde Hegn OK. Mandag aften den 28. september var arbejdsgruppen omkring klubbens udviklingsprojekt samlet til det første møde i denne proces, som er sat i søen for at sætte retningen på udviklingen af vores klub. Ved dette første møde var der en god og detaljeret drøftelse omkring Tisvilde Hegn OK’s historie og udvikling, herunder udfordringer på kort og længere sigte.

Det er arbejdsgruppens klare ambition og ønske at inddrage alle jer andre i det omfang det overhovedet er muligt. Inddragelsen sker blandt andet via kommunikation omkring udviklingsprojektet og helst også gerne via jeres input til det videre arbejde. Arbejdsgruppen har i den forbindelse besluttet at der en snarlig chance for at inddrage flere af jer – nemlig på den kommende klubtur til Frankrig. En af de lange efterårsaftener i det franske, hvor det er koldt og blæsende udenfor, og hvor kroppen er halvtræt efter 2 hårde løb henover dagen – vil vi sætte jer i stævne og via en workshop bede om jeres input til centrale emner i forhold til udviklingsprojektet. Formålet vil være at give os i arbejdsgruppen et tydeligt billede af hvad I finder vigtigt og inddrage dette i vores videre arbejde.

For dem af jer som ikke er med på turen, vil vi lancere hovedemnerne fra workshoppen efter træningsturen og derved give jer den samme mulighed for at give input. Det er ærgerligt at vi ikke kan give jer alle de samme betingelser for inddragelse, men omvendt synes vi at der var stort potentiale i at have over 40 af klubbens medlemmer samlet på et og samme sted (uden store flugtmuligheder).

Arbejdsgruppen vil bestræbe sig på at holde et godt informationsniveau for den videre proces.