Styrketræning start

In Aktiviteter/løb/træning by Rolf

Vi starter op med styrketræning på mandagen d. 10 aug. kl. 17.30 på Tisvilde skole

De første 2 gange vil Ea og Celina stå for træningen, som vil foregå i gymnastiksalen. Hvis vi er for mange (max 32 i salen) eller det er godt vejr, kan træningen flyttes udenfor. Klubben har valgt følgende retningslinjer:

  • Man medbringer eget liggeunderlag og håndklæde.
  • Der vil ikke være mulighed for bad.
  • Der vil ikke blive spillet hockey i august.

Retningslinjer fra DIF: (Klubben har fravalgt redskaber og fysisk kontakt)

Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt.

Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.

Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pr. 8. juli 100 personer). Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet.

Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 m² pr. person. Se dog særlige retningslinjer for konkurrencer og turneringer.

Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.

Teksten er taget ud fra THOKs behov, men man kan læse alle retningslinjer på:

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

Vi ses til styrketræning