Generalforsamling udskudt grundet Corona-situationen

In Aktiviteter/løb/træning by Susanne Gjedsig Thomsen

På vegne af bestyrelsen: Vi havde håbet at vi kunne afholde en generalforsamling d. 21/3 med fysisk fremmøde, men må sande at det nok ikke er realistisk.

Muligheden for fysisk fremmøde er vigtig for os, da vi ikke ønsker at afskære nogen fra muligheden af at deltage, blot fordi teknikken eventuelt driller.

Vi er klar over at vedtægterne angiver, at generalforsamlingen skal være afholdt senest i marts, men ingen har ved vedtagelsen af disse kunne forestille sig en situation som den vi har nu.

Vi har derfor valgt at betragte Corona-situationen som force majeure, og har derfor besluttet at udskyde årets generalforsamling til d. 30/5 kl. 15.